SEAPOINT RACE 2021

KILPAILUOHJE

1. Säännöt

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä 2017-2020 määriteltyjä sääntöjä, sekä FinRating –sääntöä.

2. Tiedotukset kilpailijoille

Tiedotukset kilpailijoille annetaan virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee Seapoint-asemalla, Liuskesaaressa 3.7. sekä lisäksi VHF-kanavalla 6

MUUTOS 2.7.2021:
Sekä lisäksi VHF-kanavalla 72

3. Muutokset purjehdusohjeisiin

Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin esitetään ilmoitustaululla ennen kello 7.00 voimaantulo päivänään , lukuun ottamatta kilpailun aikataulumuutoksia, jotka laitetaan ilmoitustaululle ennen klo 20.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.

4. Kilpailun aikataulu

Kipparikokous To 1.7.2019 kello 18:00 Skiffer Liuskaluoto

MUUTOS 1.7.2021

1. startti 3.7.2020 kello 08:00 Luokat 1, 2 ja OPEN Varoitusviesti kello 07:55 Merkkilippu D

Alkuperäinen (ei voimassa)

1. startti 3.7.2020 kello 08:00 Luokka 2 merkkilippu D

2. startti 3.7.2020 kello 09:00 Luokat 1 ja avoin merkkilippu D

 

5. Kilpailun keskeyttäminen

Mikäli kilpaileva vene keskeyttää kilpailun, on siitä tiedotettava kilpailun johdolle VHF-kanavalla 6, sekä soittamalla numeroon 0400605308

6. Starttialue

Pihlajasaaren eteläpuolinen vesialue (ks. liite 1)

7. Rata

katso liite 1

8. Lähtö

Lähtölinjan muodostavat lähtöaluksessa keltainen lippu (oikealla) ja vedessä olevan keltaisen poijun (vasemmalla) välinen linja.

Lähdön suunta on koilisesta lounaaseen.

Lähdössä noudatetaan sääntöjä 26 ja 30.1

9. Radan lyhentäminen

Rata voidaan lyhentää Systrarnasta itään sijaitsevalle punaiselle jääpoijulle tai Muntersgrundin punaiselle reunamerkille. Näissä tapauksissa maali sijaitsee kyseisen merkin ja lautakunnan aluksen välissä.

Mikäli veneet eivät ole saapuneet Kytölle kello 13:00 tai Muntersgrudetille kello 14 mennessä päättää kilpailulautakunta radan lyhentämisestä, mikäli olosuhteet eivät olennaisesti muutu.

Kilpailulautakunta tiedottaa radan lyhentämisestä sääntöjen 32.1 ja 32.2. mukaisesti.

MUUTOS 1.7.2021

Lisäyksenä:
Kilpailu voidaan keskeyttää myös Fjärdgrund 2:lle (Porkkalan selkä) olosuhteista johtuen.

10. Maali

Maalilinjan muodostaa kilpailulautakunnan aluksessa oleva keltaisella lipulla varustetun tangon ja keltaisen poijun välinen linja, joka sijaitsee Älgsjö- sektoriloiston pohjoispuolella Inkoossa (Liite 1).

11. Enimmäisaika

Mikäli jokin vene ei ylitä maalilinjaa 2:n tunnin kuluessa luokan ensimmäisen veneen maaliin tulon jälkeen, katsotaan vene keskeyttäneeksi.

12. Vaihtoehtoiset rangaistukset

Varaslähdön tehnyt vene joka jättää palaamatta starttiviivalle tuomitaan 5%:n aikasakkoon.

Sääntöjen osaa 2 vastaan tehdyistä rikkomuksista tuomitaan myös 5%:n aikasakkoon

13. Protestit ja hyvityspyynnöt

Mittakirjoja koskevat protestit on toimitettava kilpailulautakunnalle viimeistään 12 tuntia ennen kilpailun ensimmäistä lähtöä. Mittakirjoja koskevat protestit käsittelee Avomeripurjehtijat ry:n FinRating-toimikunta mahdollisuuksiensa mukaisessa ajassa.

Protestit ja hyvityspyynnöt on jätettävä kilpailukansliaan viimeistään 30 minuuttia viimeisen veneen maaliintulon jälkeen.

14. Kilpailuluokat

MUUTOS 1.7.2021

Luokkajako muutetaan seuraavanlaiseksi:

Finrating 1 veneet joiden mittaluku on =0.9600 =>

Finrating 2 veneet joiden mittaluku on = /<= 0,9590

 

Alkuperäinen (ei voimassa):

Finrating 1 veneet joiden mittaluku on =1.0000 =>

Finrating 2 veneet joiden mittaluku on = /<= 0,9999

 

15. Pistelasku

Veneiden tasoitukset lasketaan FinRating -kertoimien pohjalta aikaa ajalle periaatteella.

16. Palkinnot

Palkintojen jako suoritetaan ravintola Scolassa kello 18 alkaen

16.Liitteet:

Liite 1 Rataselostus

Liite 2 Ratavaihtoehto 2